Poniżej w tabelach podano wielkość aktualnych dofinansowań do aparatów na przewodnictwo powietrzne i kostne, a także do systemów FM.

 Aparat na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)raz na 5 lat 700 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 700 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
50 zł x 2
(do wkładki usznej)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1000 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
50 zł x 2
(do wkładki usznej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)raz na 3 lat 2000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
60 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%)raz na 5 lat 2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)
 Aparat na przewodnictwo kostne
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1800 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 3 lat 1800 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

 

 

 

Medi-vox od lat współpracuje na zasadach umowy z Małopolskim i Świętokrzyskim oddziałem NFZ. Ponadto należymy do Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Świadczymy kompleksowe usługi od badań słuchu poprzez dobór aparatów słuchowych oraz obejmujemy opieką długoterminową naszych klientów.

Medi-Vox jest czynne codziennie od 8:00 do 16:30 i zaprasza na profilaktyczne badanie słuchu

logo psps

foto

Kraków

tel. 12 421 57 60

Kraków

tel. 12 417 40 08

Kraków

tel. 12 418 00 44

Chrzanów

tel. 032 623 21 55

Trzebinia

tel. 032 711 83 51

Libiąż

tel. 516 902 923

Bochnia

tel. 14 611 11 11

Kazimierza Wielka

tel. 501 064 082

Zobacz wszystkie gabinety

 
siemens
audioservice
starkey phonak Sonic Inovations Logo interton logo